Tövhidin Tərifi və Mahiyəti

Yazıçı : Yaşar Qurbanov

Qısa izah

Allah təala insanları özünə ibadət etmək üçün yaratmışdır. Tovhid Allahın ibadətdə fərdiləşdirilməsi, yəni ibadətin yalnız Vahid Allaha məxsus edilməsi deməkdir. Allah buyurur: «Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım» (əz-Zariyat, 56), yəni Məni ibadətdə tovhid və duada fərdiləşdirmək üçün yaratmışam.

Yaşar Qurbanov
“İslam Nuru” kitabından

Download
Mülahizəni göndər