Şəfa Duaları və Ovsunlar

Təlif (əsər və ya məqalə yazma) :

Qısa izah

Kitabçada Allahın nazil etdiyi, peyğəmbərlərin dilədiyi , həmçinin Məhəmməd peyğəmbərin etdiyi dua və zikrlər verilmişdir.

Download
Mülahizəni göndər