Šta kažu nemuslimani o Islamu?

Izvor:

Udruženje za upoznavanje islamom - Kuvejt

El-Džamiu-s-Sahih
2