Lijep i loš završetak

Revizija: Ebu Abdurahman ed Dagestani

Opis

Stvarna priča o zadnjim minutama života jednog vjernika.

Hadždž i Umra