Lijep i loš završetak

Revizija: Ebu Abdurahman ed Dagestani

Opis

Stvarna priča o zadnjim minutama života jednog vjernika.

El-Džamiu-s-Sahih
Vaše mišljenje