Adabi jela u Islamu

Revizija: Ebu Abdurahman ed Dagestani

Upute džuzeva Kur’ana