Dersovi iz tefsira

Opis

Komentar pojedinih ajeta iz Kur’ana uz oslonac na skraćenu verziju tefsira od ibn Kesira rahimehumullah.

Vaše mišljenje