Upoznaj sektu Sufije

Opis

Kratki prikaz historijata ove sekte, kakva je njihova akida te razlozi nastanka.

Vaše mišljenje