Značaj žrtve u ime Allaha

Opis

U ovom audio predavanju daija spominje nekoliko bitnih stvari koje se tiču sadašnjice, a i budućnosti muslimana, a to su: usamljenost ili gurbetluk islama, zatim žrtvovanje u ime Allaha Uzvišenog, i ponos koji pripada vjernicima.

Vaše mišljenje