Zadaća ovog ummeta

Opis

U ovom audio klipu saznajte šta je to čime je Allah Uzvišeni zadužio ovaj ummet, a čime nije zadužio nijedan narod prije.

Vaše mišljenje