Propisi saj-a za karina i mutemeti’u

Opis

Ovaj audio klip pojašnjava propisanost saj-a za onog koji spaja hadždž i umru (karin), i propisanost saj-a za onog koji razdvaja između hadždža i umre (mutemit’a). Odnosno, da li oni moraju obaviti po dva tavafa i dva saj-a ili po jedan tavaf i jedan saj, ili onaj koji razdvaja između hadždža i umre mora obaviti dva tavafa i dva saj-a, a onaj koji spaja između hadždža i umre mora da obavi dva tavafa i jedan saj?

Vaše mišljenje