Pravila koja se tiču Allahovih imena i svojstava

Predavač : Velid Bisjuni

Opis

Pravila koja se tiču Allahovih imena i svojstava

Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

El-Džamiu-s-Sahih
2
Vaše mišljenje