Pisma radosti

Autor : Abdullah ibn Džarullah ibn Ibrahim el Džarullah

Opis

Pismo koje obuhvata prava supružnika i nekoliko adaba i šta je obaveza na muslimanu i muslimanki da rade kada se nađu na svadbi itd.

Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Komentar zadnje desetine Kur’ana uz važne propise za svakog muslimana
2
Vaše mišljenje