Božija jednoća

Opis

Odlična knjiga koja govori o trojstvu kod kršćana te kako je nastalo, i na kraju stav islama naspram pomenutog trojstva.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu