Islamska ekonomija

Opis

Knjiga obuhvata temu islamske ekonomije te vođenja poslova na zdravim i islamskim temeljima. Tu možete naći podjele direktora, kako savlađivati sami sebe, opis uspješnog posla, sastanci itd.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

 

 

Sadržaj
 
Uvod...................................................5
Menagment..............................................6
Šartovi uspjeha u vođenju poslova......................8
Vrste direktora........................................9
Načini upravljanja samim sobom........................12
Kako kontrolirati sam sebe?...........................16
Sastanci tokom posla..................................22