Svjetlost sunneta i tame bid’ata

Autor : Seid b. Ali b. Vehf el-Kahtani

Prijevod: Emir Demir

Revizija: Muhamed Porča

Izvor:

Pomoćni ured za islamsko misionarstvo - Rebva

Opis

U ovoj knjizi je pojašnjeno značenje sunneta, imena ehli sunneta te da je sljeđenje sunneta potpuna blagodat. Tu je i pomen novotara i sljedbenika novotarija te njihove podjele i grupacije i na kraju hukm na pojedine savremene i nove bid’ate. Molimo Uzvišenog da nas uputi ka sljeđenju istine.Amin!

Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Cjelokupni sadržaj stranice IslamHouse.com na bosanskome jeziku u jednom fajlu
1
Vaše mišljenje