Studija o murdžijama

Opis

Rekao je Ibn Kesir da je razlog naziva murdžija ovim imenom jeste što su dali prednost govoru nad djelom, tj. ’stavili’ ga iza. Ima ih veliki broj grupa i grupacija. El Ešari ih je nabrojao 12 a najpoznatiji su murdžije fakihi i murdžije filozofi.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu