Islamski učenjaci o sufizmu i sufijama

Opis

Nešto više o sufijama. Ovog puta dolazimo sa govorima priznate islamske uleme o sufijama i sufizmu. Ako bilo ko ima poznanika a zna da je sufija, neka mu učini uslugu i da ovu knjigu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu