Prevod Kur’ana na bosanski jezik

Prijevod: Besim Korkut

Izvor:

Pomoćni ured za islamsko misionarstvo - Rebva

Opis

Prevod Časnog Kur’ana na bosanski jezik. Primjerak se nalazi u raznim formama. Jedna od njih je Kur’an u cjelosti skeniran dok je druga prevod u .pdf formatu.

Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Komentar zadnje desetine Kur’ana uz važne propise za svakog muslimana
3
Vaše mišljenje