Upoznaj Allaha

Autor : Muhamed Ekber

Revizija: Muhamed Ešref Melibari

Izvor:

Udrženje ’Svjetlo istine’ - Kanton Kirla - Indija

Opis

Knjiga je štampana pet puta. U njoj se pojašnjava akida u Allaha Uzvišenog.

Nevjernički praznici
1
Vaše mišljenje