Knjiga posta

Autor : Ibn Kevi Ktaji

Revizija: Abdurahman Salahi

Izvor:

Pomoćni ured za da’wu - Džidda

Opis

Propisi posta, komentar 77 hadisa vezanih za post.

Nevjernički praznici
1
Vaše mišljenje