CD izabranih dawetskih materijala za nemuslimane – engleski

Izvor:

Pomoćni ured za islamsko misionarstvo - Rebva

Opis

Ovo izdanje je produkt stranice, u njemu smo izabrali najbolje dawetske materijale koje su odgovarajuće da se predstave nemuslimanima.

El-Džamiu-s-Sahih
7
Vaše mišljenje