Četrdeset nevevijevih hadisa - ruski jezik

Opis

CD sadrži audio čitanje 40 nevevijevih hadisa na arapskom jeziku, a zatim kratki komentar značenja hadisa, također, na arapskom i ruskom.
Foldere je moguće spržiti na CD zajedno sa auto-run-om.

1