Rekli su o Ašuri...

Rekli su o Ašuri...

Opis

U ovom video snimku se spominje govor pojedinih islamskih učenjaka vezan za Ašuru, kao i po čemu je poznat ovaj dan, te se spominju radnje koje određene zabludjele skupine čine toga dana, a koje nemaju uporište u čistoj Allahovoj vjeri.

Izvor:

Pomoćni ured za davu - Nova Sinaija

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje