ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ

Author : Αμπου Αλ-Άλα Αλ-Μαουντούντι

Translation: Μ. Μ. Άμπντ (Ραμπ) ελ-Ρασούλ

Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο θήγει πέντε βασικά συστήματα στο Ισλάμ, που είναι τα πιο συμαντικά στη ζωή μας (ηθικό, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πνευματικό σύστημα).

Send a comment to Webmaster

Ο Ρομαντισμός στο Ισλάμ
1
feedback