101 ΦΑΝΕΡΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ

Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο μιλάει για τις αντιφάσεις που υπάρχουν στην Βίβλο, από τις οποίες ο συγγραφέας έχει αναφέρει εδώ 101 φανερές αντιφάσεις και έδωσε επίσης για παράδειγμα τρεις αντιφάσεις που βρίσκονται σε μία μόνο σελίδα.

Download
Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει