آشنایی با ائمه حدیث - کتب شش گانه

شرح

از آنجایی که شناخت کتب سته ی حدیث ومؤلفین اش برای مسلمان بویژه نسل جوان وتحصیل کرده اهمیت بسزایی دارد در این کتاب با سیرت 6 تن از این بزرگان آشنا می شوید

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه