داستان اسلام صحابه

شرح

در داستانهای مسلمان شدن صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین داستانهای عبرت انگیز برای امت اسلامی نهفته زیرا آنها نسل تربیت شده نبوت و شاگردان مکت برسالت بودند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه