تعلیقاتی بر عقیده ی واسطیه شیخ الاسلام ابن تیمیه

شرح

ين جزوه شامل مهمترين نكات ماده توحيد سال دوم دبيرستان در معاهد علمي بر اساس كتاب عقيده واسطيه، تاليف شيخ السلام ابن تيميه مي باشد. از خداوند بزرگ خواهانيم كه اين تذكره را همانند اصل پر بار آن، پر منفعت گرداند. انه جواد كريم

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است