سه اصل بزرگ اسلام

نویسنده : محمد بن عبد الوهاب

ترجمه: عبد الله جمعة البلوشي

منابع:

موقع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شرح

بیان مهم‌ترین درس‌های توحید و مفاهیم مربوط به آنهاست. وظیفه تمام پیامبران الهی و پیام کتاب‌های آسمانی، شناخت خالق متعال دنیا و وظایف انسان‌ها نسبت به اوست. نویسنده در این اثر کوشیده است تا راه رستگاری و نیل به کمال را در ذیل سه اصل کلی بیان نماید. فصل نخست به راه‌های شناخت پروردگار و اثبات وجود خدا اختصاص دارد.

تفسیر سه جزء آخر قرآن كریم همراه با احكامی مهم برای هر مسلمان
2