قبر: عذاب و خوشى آن

نویسنده : حسين العوايشة

ترجمه: اسحاق بن عبدالله دبيرى العوضى

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

شرح

توصیف حوادث پس از مرگ و شرح رویدادهای درون قبر و اسباب رنج یا خوشی پس از وفات است. نویسنده در اثر حاضر با بهره‌گیری از آیات هدایتگر قرآن مجید و سخنان حکمت‌بار پیامبر رحمت و مهربانی- صلی الله علیه وسلم- احوال شخص پس از مرگ و دفن را به تفصیل بیان کند و عوامل سعادت و شقاوت در عالم برزخ و جهان آخرت را برشمارد.

2