تلاوت قرآن کریم با صدای علی الحذیفی همراه با ترجمه ایگوری

قاری : علی حذیفی

منابع:

مركز الترجمة الأويغورية

شرح

تلاوت قرآن کریم با صدای علی الحذیفی همراه با ترجمه ایگوری

114