Ինչպես են աղոթել Աբրահամը, Մովսեսը, Հիսուսը և Մուհամմեդը մարգարեները (խաղաղություն նրանց բոլորին)

Writer : Աբուքարիմ Ալմարաքշեի

Translation: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

Sources:

www.islamic-invitation.com

Description

Այս տեքստը կարևոր է լուսավորիչների աստծուն աղոթք կատարման մասին գաղափար կազմելու համար,
բոլոր լուսավորիչները աղոթել են Ալլահին նույն կերպով

Send a comment to Webmaster

Քրիստոնեա-Մուսուլմանական Երկխոսություն
2
feedback