Մարգարեի աղոթքը ( Ալլահը օրհնի և խաղաղություն տա նրան)

Translation: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

Description

Մարգարեի աղոթքը ( Ալլահը օրհնի և խաղաղություն տա նրան)

ԻՍԼԱՄԸ և ՆՐԱ ՀԱԿԱՌԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
2