Ալլահի առաքյալ Մուհամեդը

Author : Դոկտոր Աբդուլ-Ռահմեն Էլ-Շիհա

Translation: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) - Արմեն Նալբանդյան

Reviewing: Ախմեդ Հայկական - Ահմեդ Ալ-Ամիր

Description

Ալլահի առաքյալ Մուհամեդը

ԻՍԼԱՄԸ և ՆՐԱ ՀԱԿԱՌԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
2