All items

Number of Items: 41

 • ԹՈՂ ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉԸ ԽՈՍԻ Armenian

  PDF

  Translation : Աննա Ռ. Հակոբ

  Հեղինակը ասաց սկզբում. «Աստվածաշունչը ուշադիր և ամբողջական ընթերցելուց հետո , ես գտա , որ այն ներառում է հետևյալ տեքստերը.1-Կեղծ տեքստեր , որոնք աղճատում են Աստծո հատկանիշները. 2-Կեղծ տեքստեր, որոնք աղճատում են Մարգարեներին, կեղծորեն մեղադրելով նրանց դավաճանության, անբարոյականության և կռապաշտության մեջ: 3-Անպարկեշտ հեքիաթներ, որոնք լի են գրաֆիկական մարմնական մանրամասնություններով: 4-Տարօրինակ պատմություններ, ինչպիսիք են ծառերի պատմությունը, որոնք կոչ են անում ծառերին, իրենց իսկ միջից նախագահ ընտրել: Շատերը այս բաների մասին ոչինչ չգիտեն: Պատճառները կարող են հանդիսանալ. • Աստվածաշնչի ծավալը, ավելի քան 3000 էջ, որոնք շատերը դժվարանում են ընթերցել: • Փաստը, որ շատ քրիստոնյաներ չեն ընթերցում Աստվածաշունչը , սակայն ըստ սովորության հաստատում են այդ: • Քահանաների գործունեությունները , ովքեր մարդկանց համար ընթերցում են միայն այն, ինչ նրանք են ընտրում նրանց իմացության համար:

 • ՏԱՍ ՀԱՐՑ և ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԱՐԳԱՐԵ ՄՈՒՀԱՄՄԵԴԻ ՄԱՍԻՆ Armenian

  PDF

  Translation : Աննա Ռ. Հակոբ

  Այս գիրքը մեզ պատասխանում է մի շարք հարցերին, որոնք վերաբերում են Մարգարե Մուհամմեդին, նրա բազմակնությանը, Ավետարանից գրագողությանը : Այն նաև հակիրճ տեղեկություններ է տալիս պատերազմական և կանանց իրավունքների մասին: Մեկ ամբողջ հտված նվիրված է Մարգարեյի հայտնություններ ստանալուն, որը ապացուցում է , որ նա չէ Ղուրանի հեղինակը:Գրքի վերջին գլուխը վերաբերում է Մարգարեյի լուսնոտ լինելու անհիմն գաղափարին, որը առաջ են քաշել մի շարք արևելագետներ:

 • ԿՆՈՋ ՎՐԱ ՁԵՌՔ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼԸ ԱՐԳԵԼՎԱԾ Է ԻՍԼԱՄՈՒՄ Armenian

  PDF

  Author : Ահմեդ Ալ-Ամիր

  Այս գրքից մենք կարող ենք տեղեկանալ կնոջ վրա ձեռք բարձրացնելու Իսլամական վերաբերմունքի մասին: Գրքում համեմատություններ են անց կացվում Սուրբ Ղուրանի և Աստվածաշնչի տարբերակների միջև, որոնք խոսում են կնոջ վրա ձեռք բարձրացնելու մասին; Գրքում նաև զետեղված են գեղեցիկ օրինակներ այս խնդրի իսլամական լուծման մասին, որպեսզի ընտանիքը և հասարակարգը լինի առողջ և ամուր:

 • Քրիստոնյաների բողոքները ընդդեմ մահմեդակաների արգելքների Ծննդյան տոները տոնելու և շորհավորանքներ ուղարկելու արգելքի. Armenian

  PDF

  Translation : Աննա Ռ. Հակոբ

  Քրիստոնյաների բողոքները ընդդեմ մահմեդակաների արգելքների Ծննդյան տոները տոնելու և շորհավորանքներ ուղարկելու արգելքի.

 • ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՖԻԶԻԿՈՍՆԵՐԸ և ԱՍՏԾՈ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆԸ Armenian

  PDF

  Translation : Աննա Ռ. Հակոբ

  Որոշ ժամանակակից ֆիզիկոսների Իսլամական քաղաքական գնահատման գաղափարները. Մաս Առաջին. տիեզերքի հավերժության և անկման խնդիրը և Մեծ Պայթյունի հետևանքները: Որոշ ժամանակակից ֆիզիկոսների Իսլամական քաղաքական գնահատման գաղափարները. Մաս Երկրորդ. Տարբեր վարկածներ, էակների և իրադարձությունների կայացման պատճառների մասին: Որոշ ժամանակակից ֆիզիկոսների Իսլամական քաղաքական գնահատման գաղափարները. Մաս Երրորդ. Պատճառների շարքի միակ եզրակացությունը այն է, որ գոյություն ունի մեկ վերջնական և արտաքին պատճառ , որը առաջնորդում է դեպի մյուսները:

 • ՆԵԿԻԱՅԻՑ ԱՌԱՋ Մարգարե Հիսուսի Վաղ Հետևորդները Armenian

  PDF

  Author : Աբդուլռահմեն Փաուզ Translation : Աննա Ռ. Հակոբ

  Հեղինակը այս աշխատությունում հաղորդում է Նեկիայի խորհրդի եզրահագումները, որոնք մեզ տեղեկացնում են Հիսուսի, և Ավետարանի փոփոխությունները, և թե ինչպես է ազդել այդ խորհուրդը հետագա Քրիստոնեության վրա: Գրքում տեղեկություն է գտել Ղուրանի իսկությունը ապացուցող փաստերը տարբեր ոչ մահմեդական հեղինակների կարծիքները և այլն: Գրքում զետեղվել են տեղեկություններ տարբեր գրերի փաստեր և հետաքրիր տեղեկություններ:

 • ԱՍՏԾՈ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐՈՆՆԵՐՈՒՄ Armenian

  PDF

  Translation : Աննա Ռ. Հակոբ

  Հայերեն թարգմանված այս գրքում, Դոկ. Զաքեր Նայքը խոսում է այնպիսի խոշոր կրոնների մասին ինչպիսիք են Քրիստոնեությունը, Իսլամը, Հինդուիզմը, Բուդդայականությունը և այլն: Այստեղ համեմատություններ և օրինակներ են բերվում տվյալ կրոններից, թե ինչ է յուրաքանչյուրը կարծում Աստծո գաղափարի մասին::

 • ՄԵՂՔԸ և ԹՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ և ԻՍԼԱՄՈՒՄ Armenian

  PDF

  Author : Ազիյե Ալի Տահա Translation : Աննա Ռ. Հակոբ

  Այս տեղեկատվական գիրքը շոշափում է վերլուծական հեռանկարից մեղքի և թողության հիմքը մերօրյա քրիստոնեությունում և իսլամում :

 • Իսլամական աշխարհայացքը սեքսի վերաբերյալ
 • ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՀԻՍՈՒՍԸ ԻՍԼԱՄԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ Armenian

  PDF

  Translation : Աննա Ռ. Հակոբ

  Այս գիրքը ուղղված է նրանց, ովքերԻսլամի տեսանկյունից ճիշտ չեն հասկացել Հիսուսի և Քրիստոնեության ուսմունքը:

 • ԻՆՉՈՒ՞ ԵՍ ԸՆՏՐԵՑԻ ԻՍԼԱՄԸ Armenian

  PDF

  Translation : Աննա Ռ. Հակոբ

  Հայերենով թարգմանված այս գիրքը , համարվում է լավագույնը , որը կարող է օգնել ճշմարտություն փնտրողներին, գտնել ճիշտ ուղղի առ Ամենաբարձրյալ Աստված : Նրա հիմքում ընկած է մի երիտասարդի իրական պատմությունը, ով ծնվել, մեծացել և դաստիարակվել է քրիստոնյա կաթոլիկ քահանայի ընտանիքում : Սակայն երիտասարդը միշտ գտնվում էր ներքին հակամարտության ,փնտրտուքի և կասկածների մեջ, կապված քրիստոնեական ուսմունքի շատ բացերի հետ: Նա փնտրում էր հարցերի պատասխան և ճշմարիտ կրոն: Նրա ճանապարհորդությունը կասկածից մինչ ճշմարտություն, բավական հուզիչ և հետաքրքիր է : Եվ, միգուցե , Ալլահի ցանկությամբ, այն պատճառ կդառնա յուրաքանչյուր ընթերցողի ուղղորդության:

 • ՍՈՒՖԻԶՄ Armenian

  PDF

  Translation : Աննա Ռ. Հակոբ

  Հայերեն լեզվով այս հոդվածը հակիրճ պատկերացում է տալիս այն ասին,թե ինչպես է սուֆիզմը իր որոշակի հայացքներով տարբերվում և հակասում Իսլամական ճիշտ ւսմունքին, կապված Ղուրանի բացատրության հետ և թե ինչ է նա արծում Դրախտի և Դժոխքի մասին:

 • 101 ԱԿՆՀԱՅՏ ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՈՒՄ Armenian

  PDF

  Translation : Աննա Ռ. Հակոբ

  Հայերեն թարգմանված այս գրքում , հեղինակը նշում է Սուրբ Գրքի մեջ գոյություն ունեցող 101 հակասություններ:Այն մտորելու կոչ է հրեաներին և քրիստոնյաներին, որ գոյություն ունեն Սուրբ Գրքի տարբեր հեղինակներ :Այսպիսով, այն չի կարող հանդիսանալ որպես սրբություն և Աստծո Լուսաբանում :

 • Հիսուսը (խաղաղություն նրան) Իսլամում
 • ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԼԻՆ Armenian

  PDF

  Author : Դոկտոր Աբդուլ-Ռահմեն Էլ-Շիհա Translation : Աննա Ռ. Հակոբ

  ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԼԻՆ

 • ՄԱՔՐՈՒԹՅՈՒՆ Armenian

  PDF

  Author : Դոկտոր Աբդուլ-Ռահմեն Էլ-Շիհա Translation : Աննա Ռ. Հակոբ

  ՄԱՔՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՌԱՄԱՆՏԻՑԻԶՄ Armenian

  PDF

  Author : Դոկտոր Աբդուլ-Ռահմեն Էլ-Շիհա Translation : Աննա Ռ. Հակոբ

  ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՌԱՄԱՆՏԻՑԻԶՄ

 • ԻՆՉՊեՍ ԴԱՌՆԱԼ ՄՈՒՍՈՒԼՄԱՆ Armenian

  PDF

  Author : Դոկտոր Աբդուլ-Ռահմեն Էլ-Շիհա Translation : Աննա Ռ. Հակոբ

  Տեղեկատվական, մանրամասն ուղեցույց նոր մուսուլմաններին , որտեղ քննարկվում են Իսլամը , Հավատքը , ինչպես նաև տարբեր պատվիրանները և արգելքները :

 • Հայտնի մարդկանց, գիտնականների և պատմաբանների մեկնաբանությունները Ղուրանի մասին
 • Մարդու իրավունքները Իսլամում Armenian

  PDF

  Author : Դոկտոր Աբդուլ-Ռահմեն Էլ-Շիհա Translation : Արմեն Նալբանդյան Reviewing : Աննա Ռ. Հակոբ

  Այս հայերեն լեզվով թարգմանված գիրք է , որում հեղինակը ցույց է տալիս մարդու իրավունքները Իսլամի կատարյալ օրենքների, սկզբունքների հավասարակշռված համակարգի լույսի ներքո:Այս իրավունքները հիմնված են Մուսուլմանների Աստվածային Գրքի , Ղուրանի և Ալլահի Մարգարեյի Սուննայի վրա: Նրանք երկուսն էլ հանդիսանում են Իսլամական կյանքի և օրենսդրության հիմնաղբյուրները :

 • ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆԹԱԴՐՈՒՄ Է ՇԵՂՈՒՄ Armenian

  PDF

  Author : Դոկտոր Աբդուլ-Ռահմեն Էլ-Շիհա Translation : Աննա Ռ. Հակոբ

  Հայերենով թարգմանված գիրքը ցույց է տալիս Իսլամում գոյություն ունեցող հերետիկությունը հետևյալ կետերում. մարդկանց դասակարգումը կապված բիդայի հետ, Սատանայի փորձերը շեղել մարդկանց յոթ աստիճաններում , Իսլամ Կատարյալ կրոնը, Իսլամում հերետիկության գաղափարը և Նրա դիրքորոշումը , գիտականորեն հայտարարված հերետիկությունը և զգուշացումը , վկայություն , որով արարիչը պարտագրում է դադարեցնել նորարարությունները , բիդայի տարածման պատճառները, բարի արարքների ընդունման պայմանները , հերետիկության վտանգները :

 • ՀԱՆԳՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՍԼԱՄԻ Ն ԲՆՈՐՈՇ ԵՐԿՈՒ ՈՐԱԿՆԵՐ Armenian

  PDF

  Author : Դոկտոր Աբդուլ-Ռահմեն Էլ-Շիհա Translation : Աննա Ռ. Հակոբ

  Սա հայերեն գիրք է , որը ցույց է տալիս , որ Իսլամը հանդուրժողականության կրոն է:

 • Կանայք Իսլամում
 • Հիսուսը Ղուրանում Armenian

  PDF

  Author : Դոկտոր Աբդուլ-Ռահմեն Էլ-Շիհա Translation : Արմեն Նալբանդյան Reviewing : Աննա Ռ. Հակոբ

  Մարգարե Հիսուսը Ղուրանում: Ինչպես է Ղուրանը պատմում մարգարեների և առաքյալների պատմությունները , սկսած Ադամից մինչև Մուհամեդ,խաղաղություն լինի նրանց: Ղուրանը մանրամասն բացատրել է Հիսուսի պատմությունը , և այս է նշված հետևյալ գրքում:

Page: 3 - From : 1
feedback