Berbuat baik

Penulis : Mahmud Muhammad al-Khazandar

Reviewing: Eko Haryanto Abu Ziyad

sumber sumber, referensi:

Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah

Keterangan

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar selalu berbuat baik (ihsan) di dalam semua asfek kehidupan, di antaranya adalah ihsan di dalam islam dengan taubat nasuha. Begitu pula ihsan kepada semua makhluk, mengambil kesempatan dalam hidup, dan gambaran ihsan yang tertinggi adalah membalas kejahatan dengan perbuatan ihsan.

Tafsir Sepersepuluh Terakhir dari Al-Quran Al Karim dan Hukum-Hukum Penting Bagi Seorang Muslim
2