Beberapa Sebab Keselamatan Umat Islam

Keterangan

Keselamtan umat manusia pada tauhid, beriman kepada Allah, do’a, istigfar, amar ma’ruf nahi mungkar, shadaqah, dan menjauhi kezaliman….

Download
Tanggapan anda