Kisah Wanita-Wanita Teladan

Pengarang, Penulis : Abdullah Haidar

Sumber-sumber, Referensi:

1 Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah

Kategori ilmiyah:

Keterangan

Buku ini berisi beberapa kisah ringkas beberapa shahabiyah yang dapat dijadikan pelajaran dan teladan bagi wanita masa kini.

Tanggapan anda