Himpunan 120 Hadits Pilihan

pengarang, penulis : Muhammad Murtadho bin 'Aisy Muhammad

Translation: Fir'adi Nashruddin Abu Ja'far

sumber sumber, referensi:

Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah

Keterangan

Buku ini menghimpun 50 hadits pilihan, yang meliputi: akidah, akhlak dan hukum syari’at.

3