Kategori ilmiyah

  • Arab

    PDF

    Pengarang, Penulis : Jalaluddin as-Sayuthi

    Satu kitab yang membahas generasi tertentu dalam para khalifah, mereka dari sejak masa khulafaur Rasyidun hingga akhir masa khilafah 'Abbasiyah. Di mana penulis menjelaskan biografi para khalifah, permulaan masa khilafahnya, dan peninggalan peninggalannya di masa kekhalifahannya.

Tanggapan anda