Agar tidak sibuk dengan aib orang lain

Keterangan

Dalam video ini, Syekh Shalih Al-Ushaimi menerangkan kiat-kita untuk menjaga diri dari menyibukkan diri dengan aib orang lain

Sumber-sumber, Referensi:

Yufid.TV : https://www.youtube.com/yufid

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda