റജബ് മാസം

എഴുത്തുകാരന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

പരിഭാഷ: ളമീര്‍ ഖൈറുദീന്‍

വിേശഷണം

റജബ് മാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുന്‍’ജിദിന്‍റെ വിവരണം.

Send a comment to Webmaster

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
2
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം