സത്യമതം

പ്രഭാഷകന് : അബ്ദുറഹ്’മാന്‍ ബിന്‍ ഹമാദ് അല്‍’ഉമര്‍

Sources:

ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ

Send a comment to Webmaster

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
2
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം