വഹാബിയ്യത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രപരമായ തെറ്റ്‌ തിരുത്തല്‍

പ്രഭാഷകന് : മുഹമ്മദ് ബ്നു സഅദ് അല്‍ ഷൂയ്അര്‍

പരിഭാഷ: ഇസ്’ഹാഖ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അല്‍ദുബൈരി അല്‍ അവ്’ളി

Sources:

www.aqeedeh.com

Send a comment to Webmaster

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
2
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം