ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന വചനത്തിന്‍റെ നിബന്ധനകള്‍

പ്രഭാഷകന് : ജമാല്‍ സറാബൂസു

Sources:

അല്‍ ബഷീര്‍ മാഗസിന്‍

Send a comment to Webmaster

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം