ഈസാനബിയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ സന്ദേശം

പ്രഭാഷകന് : ബിലാല്‍ ഫിലിപ്സ്

പരിഭാഷ: മുഹമ്മദ് ഈസാ ആര്‍സിയാ

Sources:

ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ

Send a comment to Webmaster

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
2
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം