നഹ്’ജുല്‍ ബലാഅയുടെ വിവരണം

പ്രഭാഷകന് : അബ്ദു റഹ്’മാന്‍ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അല്‍ജുമൈആന്‍

പരിഭാഷ: ഇസ്’ഹാഖ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അല്‍ദുബൈരി അല്‍ അവ്’ളി

Sources:

www.aqeedeh.com

Send a comment to Webmaster

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
2
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം