ഇസ്’ലാം കാര്യങ്ങള്‍

പ്രഭാഷകന് : വിജ്ഞാന ഗവേഷണ വകുപ്പ്‌ - ജാമിഅ ഇസ്ലാമിയ

പരിഭാഷ: അബ്ദുല്‍ ബാസിത് ബിന്‍ അബ്ദുറഹ്’മാന്‍

Sources:

ജാമിഅ ഇസ്ലാമിയ, മദീന അല്‍-മുനവ്വറ

Send a comment to Webmaster

-
2
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം