ഖബറിലെ ശിക്ഷയും അനുഗ്രഹവും

പ്രഭാഷകന് : ഹുസൈന്‍ അല്‍ അവാഇഷ

Translation: ഇസ്’ഹാഖ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അല്‍ദുബൈരി അല്‍ അവ്’ളി

Sources:

www.aqeedeh.com

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
2