सूरह अत्-तकासुर

विशेषता

102-सूरह अत्-तकासुर:यसको 8 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

-
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ